Akcie na rok 2020:
1.1.2020  Novoročné stretnutie
 11. 1.    2020   Novoročné hody - súťaž hádzadiel , kat.. H
4.5. 2020  Veľkonočné hody - súťaž hádzadiel , kat.. H
  --------------     Jarný vánok - otvorenie sezóny
2020   Seriál majstrojstiev Slovenska F3A a RC M2 Očová  2020 
1-2.8  2020  14. Podpoliansky zlet  Historických modelov                     
8-9.8 2020
Lietame pre radosť-stretnutie modelov všetkých kategórií                              
26.9.   2020  Seriál majstrovstiev Slovenska F3 RES
 ------------    Jesenný vztlak - záver sezóny 
7.11. 2020 Jesenné hody - súťaž hádzadiel , kat.. H