Akcie na rok 2019:

 5. 1.    2019    Novoročné hody - súťaž hádzadiel , kat.. H
  --------------     Jarný vánok - otvorenie sezóny
18. 5.   2019   Seriál majstrojstiev Slovenska F3A a RC M2 Očová  2019                         
----------------    Stretnutie historických modelov  
 3-4. 8.  2019  15. Majstrovstvá Slovenska Historických modelov                                    
10-11.8 2019  Lietame pre radosť-stretnutie modelov všetkých kategórií                              
24.8.     2019   Česko-Slovenské aerovleky II. ročník 2. kolo 
31.8.   2019  Modely nad Sliačom 
14.9.   2019  Seriál majstrovstiev Slovenska F3 RES
15.9.   2019  Podpolianske aerovleky
 ------------    Jesenný vztlak - záver sezóny