Kontakt

LMK Očová

Predseda:Ing. Miroslav Suja
E-mail:suja.zvolen@gmail.com
 
Podpredseda:Ing. Robert Rovňan
E-mail:robinez@orangemail.sk
 
Hospodár:Milan Lalík
E-mail:mlcacro@gmail.com
 
Kontrolór:Ing. Ľubomír Krupár
E-mail:lubomirkrupar@gmail.com
 
Správca VPD:Daniel Kučera
E-mail:dano.k@zoznam.sk
 
Číslo účtu:SK8583300000002701513553
IČO:51269422

Kontaktný formulár: